Vecka 3

V3 Arbetsflöde

  • Lagt till en π-knapp på sidan som tar en till inloggningen.
  • Lagt till en knapp som endast syns när man är inloggad, vars funktion är att ändra fottexten.
  • Ändrat på begäran av Peter:
    • Tagit bort sidpanelerna
    • Ökat radavståndet på sidan Tjänster
  • Återstående ändringar Peter begärt:
    • Ändra till @itforalla.se i epost-adresserna i fottexten, något jag föreslår att Peter själv kan ändra för att visa hur den inställningen görs.

V2 Inget arbetsflöde för webbsidan.